blogi

Asiaa erinomaisesta asiakaspalvelusta

Artikkelit, Wave - Wakaru Asiakaspalveluverkosto

Suomalainen tekoälyratkaisu Aiwo pääsi finaalikahinoihin kansainvälisessä innovaatiokilpailussa

Suomalainen tekoälyratkaisu Aiwo pääsi finaalikahinoihin kansainvälisessä innovaatiokilpailussa – tekoäly analysoi asiakasviestintää tunnistaakseen säästökohteita ja operatiivista tehottomuutta

Wave-verkoston jäsenyrityksiin kuuluva Aiwo pääsi kolmen parhaan joukkoon UK National Innovations Awards 2023 -innovaatiokilpailussa. Kilpailun avulla etsitään uusia teknologioita, jotka tuottavat liiketoimintatietoa asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Asiakaspalvelun digitalisoitumisen myötä yrityksille tulevat yhteydenottomäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Kansainvälisten tutkimusten mukaan alati kasvavat kontaktimäärät ja asiakaspalveluhenkilöstön vaihtuvuus heikentävät yritysten kilpailukykyä, sillä ne kasvattavat kustannuksia ja tuovat haasteita asiakastyytyväisyyden ja -pidon suhteen.

Aiwo tuottaa yrityksen eri palvelukanaviin tulevista asiakasyhteydenotoista reaaliaikaista analytiikkaa, jonka avulla pystytään tunnistamaan ja ratkaisemaan operatiivisen tason ongelmia, jotka aiheuttavat asiakasyhteydenottoja. Aiwon kokemuksen mukaan yrityksillä on merkittävä mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja säästää kustannuksia, sillä keskimäärin 60% asiakasyhteydenotoista on häiriökysyntää: asiakkaat palaavat palvelun pariin erilaisten lisätoiveiden tai -vaatimusten kanssa, sillä heidän alunperin saamansa palvelu ei ole onnistunut ratkaisemaan heillä ollutta ongelmaa.

Aiwo tuottaa kokonaisvaltaista ja koko organisaatiota läpileikkaavaa analytiikka häiriökysynnäksi laskettavista asiakasyhteydenotoista: niiden juurisyistä, missä kanavassa ne esiintyvät, mitä asiakassegmenttejä ne koskevat, mihin tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimintoihin ne liittyvät sekä millaisia suoria kustannuksia niistä aiheutuu yrityksille. Tämä perusteellinen analyysi helpottaa kehitystoimenpiteiden suunnittelua, vastuuttamista ja priorisointia sekä mahdollistaa muutosten tehokkaan seurannan.

UK National Innovations Awards -kilpailun tuomaristo koostui Iso-Britanniassa toimivien kansainvälisten yritysten asiakaspalvelu- ja asiakaskokemusjohtajista. Aiwo oli finalistien ainoa pohjoismaalainen toimija vastassaan suuret kansainväliset yritykset, kuten Speechmatics ja NICE.

Lisätietoa:

Lue lisää Waven toiminnasta ja jäsenyydestä

Wave asiakaspalveluverkosto, Wave, on Suomen suurimpia asiakaspalvelun ja –kokemuksen verkostoja, jonka yli 100 jäsenorganisaatiota yhdistää halu kehittää erinomaista asiakaspalvelua ja -kokemusta. Tarjoamme asiakaspalvelun kehittämisen tueksi aktiivisen ja asiantuntevan ammatillisen verkoston, ammattilaistapahtumia, koulutuksia, yritysvierailuja ja kilpailuja.

Comments are Closed